Ocenění v soutěžích

3. místo: Mead Madness Cup 2022: kořeněno-bylinné polosladké medoviny

Šušvės midus

V blízkosti slavného hradiště Plinkaigalio, na břehu rychle tekoucí řeky Šušvė, kde již naši předkové prosperovali v prehistorických dobách, došlo k oživení starého řemesla výroby medoviny

Podrobnosti o výrobci