medovina

přírodní

metheglin

melomela

cyser

Výroba medoviny

Naší zásadou je, že medovinu vyrábíme z vlastního medu. Med považujeme za velice cennou potravinu, jejíž konkrétní kvalita závisí na spoustě vnějších okolností. Vlastnosti medu totiž věrně kopírují dění v přírodě a tak je prakticky vyloučené, že najdeme dva medy, které by byly zcela identické. Naší snahou je pak tuto různorodost a odlišnost přenést i do chuti a vůně medoviny. Díky vlastnímu včelaření máme dobrý přehled o  jednotlivých šaržích našeho medu. Značíme si datum, kdy a kde byl med vytáčen, jaké má základní chuťové charakteristiky, a další údaje podložené rozborem. Následně med skladujeme odděleně v malých šaržích a uchováváme jej zásadně v chladírně, aby si své cenné vlastnosti udržel po co nejdelší dobu. Je samozřejmé, že se při následné výrobě medoviny snažíme přenést různorodost takto získaných medů i do její chuti a vůně. Jak se nám to daří můžete posoudit sami. V sekci "Naše včely"  se dozvíte něco málo o našem včelaření.

Včelařství

V současné době máme 30 včelstev, která jsou umístěna na dvou stanovištích v Českém lese. Se včelami nekočujeme, protože to považujeme za příliš stresující zásah do jejich života. Oprávněnost tohoto názoru nám potvrzují zkušenosti včelařů z USA, kde je právě kočování považováno za hlavní příčinu hromadného úhynu včel. Radeji oželíme nějaké to kilo medu, abychom se mohli těšit ze zdravých a silných včelstev.