S velkou radostí píši tento článek, neboť jsme již skoro nedoufali, že se započatý a na delší dobu zamrznutý legislativní proces někdy podaří dokončit. Za Muzeum medoviny jsem se spolu s profesionálními výrobci a odborníky podílel na vyhlášce, která po skoro 30 letech od konce minulé komunistické éry konečně posunuje legislativní rámek směrem k vyšší kvalitě vyráběných medovin. Nahrazuje se tak extrémně benevolentní vyhláška, která co se týče medoviny, vycházela z norem na výrobu medoviny cca z roku 1960. Tehdy se ve velkém rozjížděla státem řízená výroba "medoviny", zejména ve Výzkumném ústavu v Dole a Včele Předboj. Po roce 1989 se k výrobě těchto "medovin" s cukrem, lihem a aromaty přidali i další velkovýrobci a prosazení malovýrobců na českém trhu je dodnes o velmi nerovném konkurenčním prostředí.

Tato změna jde trochu ve stínu změn týkajících se zejména piva a proto o ní média pravděpodobně nijak důsledně informovat nebudou. Taktéž vzhledem k tomu, že samotná vyhláška má přes 30 stran, považuji za užitečné udělat tuto sumarizaci nejdůležitějších bodů. Změnu uvítají, jak výrobci (ti poctiví) a jednak spotřebitelé, kteří budou lépe informováni o tom, co za nápoj je jim prodáváno či servírováno.

Co se mění od 1.12.2018:

 • je možné opět používat pojem medové víno pro medovinu dle nové definice, která
  • již neklade nesmyslné požadavky na zlatohnědou barvu medoviny a barvu požaduje odpovídající použitému druhu medu a dalších surovin (ovoce, koření apod.)
  • vyžaduje min. 11% alkoholu
  • nepožaduje min. obsah cukru - umožní tedy na trh dodávat i suché a polosuché medoviny, jak je běžné ve světě
  • ruší min. množství použitého medu v kvasném roztoku, neboť to je jediný zdroj sacharidů, ze kterých vzniká alkohol (s výjimkou případného použití ovocných šťáv)
  • medovinu (medové víno) tedy definuje jako nápoj vyrobený alkoholovým kvašením pouze včelího medu, vody a kvasné kultury s možností přidání ovocné šťávy, ovoce, bylin, bylinných extraktů nebo koření
  • tedy neumožnuje přidávat líh, cukr, umělá aromata, barviva a další složky, které k tradiční medovině vyráběné našimi předky nikdy nepatřily
 • upravují se podmínky pro označování medoviny (medového vína) vyráběného studenou cestou a to tak, že v takovém případě nedošlo k vaření ani ohřevu medu nad 40°C. V opačném případě není dovoleno toto a podobná označení používat. 
 • zavádí se samostatný pojem dezertní medovina, pod kterou v podstatě přešla původní definice medoviny bez úprav. Toto označení zde tedy (zatím) zůstane pro medoviny s přídavkem cukru, vína, lihu, aromat či barviv. Jaké medoviny dle aktuálního složení spadají do nového pojmu dezertní medovina, najdete na našem informačním webu www.dezertnimedovina.cz
  • u dezertní medoviny navíc vzniká povinná kategorizace, kdy musí výrobce takový výrobek výslovně označit v názvu i konkrétním upřesněním "s přídavkem lihu", "s přídavkem cukru" apod. anebo kombinací vícero vylepšení

Pojem dezertní odpovídá zažitému označení vín, která obsahují vyšší množství cukru či alkoholu, který může být však také uměle navyšován při výrobě.

Co musí změnit výrobci, kteří chtějí svůj produkt i nadále nazývat medovinou, popřípadně medovým vínem?

 • přestat používat jiná sladidla než med
 • nemíchat medovinu s jinými nápoji (víno)
 • nepřidávat aromata či barviva
 • medovinu nedolihovávat

Věřím, že mnozí výrobci, kteří dnes k dochucování medovin používají umělá aromata, budou novou vyhláškou motivováni k používání přírodních surovin; ti, kteří medovinou doslazují cukrem, budou hledat cestu, jak dosáhnout stejně sladké medoviny za použití výhradně medu atp.

Změna se však ve větším projeví až za nějaký delší čas. Nicméně jako první očekávám velmi rychlé využívání nového pojmu medové víno, které nebylo několik let dovoleno. V očích zákazníka toto označení medovinu odliší od ostatních.

Výrobci mohou medovinu dle původní vyhlášky 335/1997 Sb. vyrábět a označovat až do 1.12.2019 a poté doprodávat do té doby vyrobené zásoby. Tohoto období se obáváme nejvíce, neboť pod pojmem "medovina" bude moci být velmi dlouhou dobu prodávána stále ta medovina nižší kategorie (nově značená jako "dezertní medovina").

Pro srovnání s našimi nejbližšími sousedy musím uvést, že s touto změnou jsme 20 let pozadu za Slovenskem a nespočet let i třeba za Polskem, kde v souvislosti s medovinou není přípustné doslazování cukrem či dolihování. Tož ještě nějaká cesta k ideálu a práce na dotažení změn je před námi pro další roky.

Odkaz na originál vyhlášky ke stažení: 248/2018 Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Během roku 2019 byla v médiích rozšířena zavádějící informace, že výrobci musí "medovinu" přejmenovat na "medové víno". Je to nesmysl. Vyhláška pouze nově dovoluje medovinu označit i jako "medové víno". Oba pojmy jsou povoleny pro označení téhož nápoje zcela rovnocenně.
Osobně preferuji, aby se medovým vínem označovala medovina vyráběná studenou cestou, tedy nevařená. Nicméně lze očekávat, že si každý výrobce zvolí název, který se mu více líbí.

Sklenka prvotřídního medové vína je tedy dnes na místě. Společně to s vámi oslavíme na konci listopadu, termín bude zveřejněn na webu v kalendáři.

Informace zpravoval Jiří Pouček
Muzeum medoviny - Medovinárna

Obrázky k článku