Pošumavské včeličky spol. s r.o.

CZ28

Filosofií chovu je poznávání života včeliček a jejich přirozeného vedení v souladu s přírodními zákony...

Pošumavské včeličky spol. s r.o.
Česko
Nedaničky

medovina

metheglin

CZ2801

Pošumavská medovina přírodní

Příchuť: bylinná kořeněná

Přírodní bez příchuti

Historie

 Založení chovu "Pošumavských včeliček" je datováno rokem 1891, kdy byla ve volné přírodě (v rozsáhlém lesním komplexu Luh), odchycena první dvě včelstva, která do dnešních dnů tvoří zdravý, přírodou vyselektovaný, genetický základ chovu. Po roce 1995 docházelo k postupnému rozšiřování chovu, jehož základ tvoří mateřský chov situovaný v Pošumavském kraji (lesní komplexy na Klatovsku a na Plzni - jihu), která jsou do dnešních dnů prosty ekologických, antropomorfních zátěží. Satelitní chovy se nachází v Orlických horách (Doudlebsko), na Vysočině (Přibyslavsko) a na Jižní Moravě (Znojemsko).

Včelařství

Filosofií chovu je poznávání života včeliček a jejich přirozeného vedení v souladu s přírodními zákony s cílem bezzásahovosti a získávání plnohodnotných, čistých včelích produktů plných včelí, resp. přírodní pozitivní energie.

     V produkčním chovu jsou již dlouhodobě vyloučena veškerá neplnohodnotná aditiva (např. rafinovaný řepný cukr) a jakákoliv xenobiotika (např. antibiotika), která jsou zakázána používat podle světových ekologických standardů.

     Včelstva jsou chována v přirozeném prostředí (smíšené, rozsáhlé lesní porosty) a v originálních úlech z přírodních materiálů. Systém chovu vychází z přirozených potřeb včeliček, které podléhají poměrně rozsáhlému a dlouhodobému studiu a modifikují veškeré řízení chovu. Přírodní výběr pak vede k chovu vitálních, přizpůsobivých včelstev, která nevyžadují nepřirozené zásahy člověka, které se v průběhu času jeví jako chybné.

Komerční výrobce

Jak poznat poctivou medovinu? Na co si dát pozor?

Požadavek se odesílá na server. Vyčkejte...